Tavoitteet

Haluamme

  • vähähiilisen ja vihreän Helsingin, jossa luonto on lähellä ja ilma hyvää hengittää
  • hyvät pyörätiet ja toimivan joukkoliikenteen
  • laadukkaita ja tasa-arvoisia hyvinvointipalveluja, jotka ovat lähellä ja kaikkien saatavilla
  • lisää kohtuuhintaisia asuntoja sekä esteettömän ja tiiviin kaupunkirakenteen
  • liikuntapaikkoja, kirjastoja, nuorisotiloja, koirapuistoja ja viljelypalstoja
  • pienempiä luokkia ja päiväkotiryhmiä sekä turvallisia kouluteitä
  • lautaselle vähemmän lihaa ja enemmän lähi- ja luomuruokaa
  • olla vaikuttamassa pohjoishelsinkiläisten elämään mm. antamalla lausuntoja meitä koskevissa kunnallisissa asioissa